Để đăng ký mua những mẫu powerpoint trực tiếp trên website bạn làm theo các bước sau đây:
Bước 1: Tìm sản phẩm cần mua
Bạn có thể truy cập website để tìm và chọn mẫu powerpoint bạn muốn mua bằng nhiều cách:
+ Sử dụng ô tìm kiếm phía trên, gõ tên mẫu muốn mua (có thể tìm đích danh 1 sản phẩm, tìm theo ngành bạn đang làm…). Website sẽ …

Xem thêm