Mẫu powerpoint doanh nghiệp Enterprise phù hợp với các doanh nghiệp đang cần để báo cáo, thuyết trình về dự án của mình. Mẫu powerpoint với 80 slide chuyên nghiệp, hiện đại.

Tính năng

  • 2 tỷ lệ powerpoint: 4:3 và 16:9
  • Mẫu poweroint không sử dụng hiệu ứng bạn có thể lựa chọn.
  • Màu sáng chính là tông màu mà mẫu powerpoint lựa chọn

 

No Comments

Leave A Reply

Liên hệ

Please sign in to contact this author.

Leave a review


Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Related Products

No related product found.