Untitled-1

Đây là mẫu Google Slides đầy màu sắc và vui nhộn, ở đây chúng tôi sử dụng Giáo dục làm bản xem trước. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa nó với bất cứ điều gì bạn muốn và cho mục đích khác. Ví dụ: điều này phù hợp với Tài chính, Sân bóng, Cơ quan sáng tạo, v.v.

Tính năng

  • Tổng số 600 slide
  • 30 slide độc ​​đáo mỗi mẫu
  • 5 màu sắc chủ đề
  • Dễ dàng thay đổi màu sắc (dựa trên màu chủ đề)
  • Nền tối & sáng

Mẫu Powerpoint Giáo Dục Classroom 1 Mẫu Powerpoint Giáo Dục Classroom 1 Mẫu Powerpoint Giáo Dục Classroom 1

No Comments

Leave A Reply

Liên hệ

Please sign in to contact this author.

Leave a review


Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Related Products

No related product found.