Mẫu Powerpoint Droboxed, hiện đại và đơn giản. Bố cục này cung cấp cho bạn nhiều khả năng sáng tạo. Trình bày chuyên nghiệp để hiển thị bài thuyết trình của bạn. Đây là bản trình bày phù hợp cho mọi nhà sáng tạo, nhà thiết kế, sinh viên, giảng viên, doanh nhân muốn trình bày dự án tuyệt vời hoặc ý tưởng sáng tạo của họ. Bài thuyết trình này hiện đại nội dung đơn giản. 

Tính năng

  • Hơn 30 slide độc ​​đáo
  • Dễ dàng thả hình ảnh màn hình của bạn vào Mockup
  • Dễ dàng thay đổi màu sắc (dựa trên màu chủ đề)
  • Nền tối & sáng

Mẫu Powerpoint Giáo Dục Droboxed Mẫu Powerpoint Giáo Dục Droboxed Mẫu Powerpoint Giáo Dục Droboxed Mẫu Powerpoint Giáo Dục Droboxed Mẫu Powerpoint Giáo Dục Droboxed

No Comments

Leave A Reply

Liên hệ

Please sign in to contact this author.

Leave a review


Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Related Products

No related product found.