Bạn là học sinh, sinh viên đang làm những bản báo cáo thuyết trình cho bài tập lớn cuối kỳ.Hay bạn là nhân viên văn phòng thường xuyên phải lập bản kế hoạch bằng slide nhưng bạn chưa biết đến đâu là phần mềm tạo powerpoint đang được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Đừng lo tôi sẽ gửi đến các bạn 15 phần mềm tạo slide chuyên nghiệp và miễn phí đang được …

Xem thêm